Equip docent

El nostre professorat està format per joves entusiastes que han combinat els seus estudis universitaris amb la formació en lleure. L’equip compta amb pedagogs, filòlegs, traductors i mestres especialitzats en educació infantil, primària i especial, a més de diversos directors i monitors de lleure, group leaders i coordinadors de campaments.  

Les nostres experiències laborals ens han portat per diversos països: Anglaterra (Londres, Wellington, Bath), Gales (Cardiff), Irlanda (Dublin), Escòcia (Edimburg), Estats Units (California, Nevada, NY), Malta i Cape Town.

Donada la nostra trajectòria acadèmica i professional, ens esforcem al màxim per mantenir-nos actualitzats i continuar formant-nos, ja que el nostre principal objectiu és el d’oferir dia rere dia un ensenyament de qualitat que transmeti valors i coneixements. Entre els cursos que complementen els nostres estudis universitaris, s’inclouen:

  • Formadors de Formadors

  • Resolució de conflictes: treballem la mediació i la negociació

  • Com preparar un casal d’estiu

  • Bullying: com lluitar contra ell

  • La intel·ligència emocional en diferents etapes educatives

  • Prevenció i mediació de conflictes dins l’aula

  • Plataformes web de gestió escolar i sistemes educatius no propietaris

  • Intervenció educativa en autisme: desenvolupament i escolarització

Ens comprometem amb la nostra feina i cerquem la màxima estabilitat en el nostre lloc de treball. Per això, treballem amb constància per establir vincles amb els nostres grups-classe i per formar un equip de professors cohesionat i implicat. 

Som conscients de la importància de les noves tecnologies a l’aula i utilitzem tècniques noves en l’àmbit de l’educació, com són les TIC i les CLIL.