top of page

Curs de setembre a juny:

  • kids/nens (de 3 a 7 anys)

  • teens/adolescents, joves i adults

 

 

 

 

 

kids/nens (de 3 a 7 anys)

 

 

 

El curs comença a mitjans de setembre i acaba per Sant Joan (juny).

 

 

Els divendres els dediquem als més petits (de 3 a 7 anys).

Fem contes i juguem en anglès!

 

curs English Torras
fairy tales English Torras

GOLDIES

we enjoy dressing up 

 

FAIRY TALES (CONTES)

 

Hem iniciat un nou projecte pels més petits.

Cada mes treballem un CONTE. Durant el curs 2015-2016 hem fet: 

 

what fairy tales English Torras

teens/adolescents, joves i adults

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Soy un lugar ideal para que cuentes una historia y permitas que tus usuarios conozcan un poco más sobre ti.

Nens, joves i adults

Les classes són adeqüades per a cada nivell i edat. Són divertides, amenes, interactives, efectives, reduïdes i 100% en anglès!

 

Objectius del curs

L'objectiu principal és desenvolupar al màxim la seva capacitat per a entendre i usar l'idioma a nivell oral i escrit; depenent de cada nivell i edat. Altres objectius serien millorar a mig i llarg termini el seu nivell d'expressió; dotar d'un avantatge important en la vida educativa i professional de cara al futur; i tenir l'oportunitat d'obtenir un títol oficial d'anglès: F.C.E._ First Certificate of English.

 

Què fem?

Els alumnes tenen dos llibres de gramàtica; el llibre de l'estudiant i el d'exercicis, on reforça els seus aprenentatges.

Si durant la hora i mitja de classe, l'alumne aprofita el temps i fa tot el previst, no porta deures a casa (exceptuant alguna redacció o feina puntual) Ara bé, si no és el cas, acabarà els exercicis a casa (sempre tenint en compte el cap de setmana pel mig).

També disposa d'un llibre de lectura. A partir del nivell pre-intermig, l'alumne s'haurà de llegir tres llibres per curs (en compra un per curs i les altres dues vegades se l'intercanvia amb els companys)

 

Avaluació

Avaluem les següents àrees:

  • grammar (gramàtica)

  • writing (expressió escrita)

  • speaking (expressió oral)

  • reading (comprensió escrita)

  • listening (comprensió oral)

 

Donem un report  (informe) al final de cada trimestre.

Curs angles English Torras
bottom of page